მიიღე სერვისი

მცენარის გადარგვა

ინტერიერის და ექსტერიერის მცენარეების გადარგვა ქოთანსა და ღია გრუნტში

დეკორატიული ბოსტნის მოწყობა

საკვები ბოსტნეული კულტურების გამოყენებით დეკორატიული ბოსტნის გაშენება

ინტერიერის მცენარეების მოვლა

ინტერიერის მცენარეების მოვლა

მოლის დაგება

მოლის დაგება და დათესვა

გასხვლა

ხეხილოვანი მცენარეების სხვლა-ფორმირება

ბაღის მოვლა

უნივერსალური ბაღის მოვლა